Populer

Pesan Singkat

Kamis, November 08, 2007
NAMA KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA PENERIMA TPAPD TAHUN 2007 SE KECAMATAN GIRIWOYO NO NAMA TEMPAT DAN JABATAN DESA KET TGL.LAHIR 1 2 3 4 5 6 1 DARYATMO WNG 25-06-1964 Kepala Desa Tirtosuworo 2 MM.RATRININGSIH WNG.. 25-12-1972 Sekretaris Desa Tirtosuworo 3 SRI WAHYUNINGSIH WNG 19-06-1976 PTD Tirtosuworo 4 SUJONO WNG 18-10-1961 Kaur Pemerintahan Tirtosuworo 5 SUTARMI WNG 14-05-1958 Kaur Kesra Tirtosuworo 6 WIDODO WNG 26 -05-1976 Kaur Ekbang Tirtosuworo 7 KASIMIN WNG 15 -10-1954 Kadus Talunombo Tirtosuworo 8 PUTUT NUR SETYANTO WNG 26-08-1972 Kadus Manggung Tirtosuworo 9 WARSODO WNG 15-08-1972 Kadus Ngampel Tirtosuworo 10 PARNEN WNG 06-08-1957 Kadus Nongkosuwit Tirtosuworo 11 TEGUH SUMARNO WNG 14-12-1960 Kadus Ngemplak Tirtosuworo 12 SUPARJO WNG 14-04-1962 Kadus Tangkluk Tirtosuworo 13 KARWANTO WNG 06-05-1964 Kadus Gebang Tirtosuworo 14 SUGENG WNG 14-09-1969 Kadus Banyuripan Tirtosuworo 1 TOHIRIN WNG 07-05-1962 Kepala Desa Sirnoboyo 2 SUYATMO WNG 27-11-1952 Sekretaris Desa Sirnoboyo 3 HARYANTO WNG 15-05-1962 Kaur Pemerintahan Sirnoboyo 4 SUTARNO WNG 18-02-1966 PTD Sirnoboyo 5 SUTARJO WNG 19-12-1950 Kaur Ekbang Sirnoboyo 6 HADI MASRURI WNG 05-05-1964 Kaur Kesra Sirnoboyo 7 BOIMIN WNG 12-04 -1961 Kaur Pemerintahan Sirnoboyo 8 SUTARDI WNG 07-01-1956 Kadus selorejo Sirnoboyo 9 MISDIATMO.S WNG 06-03-1950 Kadus Jepurun Sirnoboyo 10 MISMAN WNG 20-05-1956 Kadus Nyamplung Sirnoboyo 11 KOSONG ( KEPILIH JADI KADES) - Kadus Mesir Sirnoboyo 12 SYAIAN WNG 10-01-1962 Kadus Sumberjo Sirnoboyo 13 TIJO WNG 06-01-1956 Kadus Krendetan Sirnoboyo 14 NOR KHOLIS WNG 12-10-1972 Kadus Ngasem Sirnoboyo 1 AMIRUDIN WNG 08-11-1955 Kepala Desa Selomarto 2 TUMIDJAN WNG 02-08-1957 Sekretaris Desa Selomarto 3 GIYARTO WNG 05-05-1967 Kaur Pemerintahan Selomarto 4 SUWARDI WNG 12-05-1973 Kaur Ekbang Selomarto 5 PARDI WNG 12-05-1953 Kaur Kesra Selomarto 6 SUGIYO WNG 28-04-1971 PTD Selomarto 7 SUKATMAN WNG 04-03-1954 Kadus Selomoyo Selomarto 8 MULYADI WNG 12-04-1954 Kadus Gluto Selomarto 9 PAIRIN WNG 17-04-1963 Kadus Losari Selomarto 10 SUPARJO WNG 12-12-1961 Kadus Kedungrejo Selomarto 11 ISMANTO WNG 1951 Kadus Godang Selomarto 12 SUKIJAN WNG 1950 Kadus Sumberejo Selomarto 13 NUR KHUSYAINI WNG 29-12-1961 Kadus Kayuapak Selomarto 14 KARNO YOGYA, 26-05-1961 Kadus Banceran Selomarto 15 PARMIN WNG 08-02-1957 Kadus Ketro Selomarto 1 WIDODO WNG 11-08-1965 Kepala Desa Pidekso 2 DWIYANTO WNG 14-12-1971 Sekretaris Desa Pidekso 3 SULNO WNG 16-12-1952 Kaur Pemerintahan Pidekso 4 NUR ARIWIBOWO NGAWI 01-12-1970 Kaur Ekbang Pidekso 5 TUKINO WNG, 09-12-1948 Kaur Kesra Pidekso 6 KATIMIN WNG 19-08-1948 PTD Pidekso 7 HARIYANTO WNG 30-06-1979 Modin Pidekso Lanjutan : 1 2 3 4 5 6 8 SRIYONO WNG 08-08-1968 Kadus Derso Pidekso 9 AGUS PRAYOGO WNG 17-08-1975 Kadus Ture Pidekso 10 MISMAN WNG 12-04-1950 Kadus Centel Pidekso 11 SAKIMIN WNG 10-10-1954 Kadus Pager Gunung Pidekso 12 MARYOTO WNG 10-08-1981 Kadus Pidekso Pidekso 13 GIYARTO WNG 11-07-1971 Kadus Langkeyan Pidekso 1 SUPARDI WNG, 05-06-1961 Kepala Desa Sendangagung 2 SUKADI WNG 25-08-1955 Sekretaris Desa Sendangagung 3 SRI LESTARI WNG 05-03-1971 Kaur Pemerintahan Sendangagung 4 WARIJO WNG 13-03-1970 Kaur Keuangan Sendangagung 5 SUYANTO WNG 02-03-1963 Kaur Umum Sendangagung 6 MARMADI WNG 13-06-1961 Modin Sendangagung 7 SULARTO WNG 31-01-1954 PTD Sendangagung 8 KARNEN WNG 26-08-1950 Kadus Telon. Sendangagung 9 NURYANTO WNG 22-04-1970 Kadus Bale Panjang Sendangagung 10 MULYANTO WNG 01-07-1964 Kadus Dungringin Sendangagung 11 KARSINO WNG 01-08-1970 Kadus Pendem Wetan Sendangagung 12 SRIYANTO WNG 01-12-1972 Kadus Pendem Kulon Sendangagung 13 SURATNO WNG 20-10-1980 Kadus Kepek Sendangagung 14 SUMARJO WNG 10-05-1973 Kadus Serenan Sendangagung 15 HARTADI WNG 19-04-19*80 Kadus Teleng Sendangagung 16 SUNIMIN WNG 09-02-1970 Kadus danan Sendangagung 1 DARIYOTO WNG,09--09-1950 Kepala Desa Sejati 2 TUMIN KS WNG,29-07-1947 Sekretaris Desa Sejati 3 KARIMAN WNG,05-03-1949 Kaur Pemerintahan Sejati 4 SUMARSI WNG,21-09-1967 Kaur Keuangan Sejati 5 YADI WNG,21-05-1954 Kaur Ekbang Sejati 6 PURWANTO WNG.05-04-1967 P T D Sejati 7 SUGENG WNG,10-03-1977 Modin Sejati 8 SURIPTO WNG.11-04-1963 Kadus Sejati Sejati 9 REJONO WNG,08-08-1955 Kadus Juru Tengah Sejati 10 SANTOSO WNG.12-09-1957 Kadus Tangkluk Sejati 11 SLAMET WNG.11-01-1953 Kadus Karangasem Sejati 12 TRIYONO WNG.07-01-1953 Kadus Saratan Sejati 13 MARTOSUWITO WNG.04-08-1948 Kadus Tukluk Sejati 14 MUSRI WNG.30-12-1968 Kadus Turi Sejati 15 RUJIMIN WNG.10-06-1961 Kadus Gunungwiyu Sejati 16 MARTODIKROMO WNG. 1950 Kadus Tulakan Sejati 1 GUNTUR PURJOKO WNG.10-10-1972 Kadus Karang Duwet Guwotirto 2 SRIYONO WNG,15-03-1964 Sekretaris Desa Guwotirto 3 TEGUH WNG,12-01-1954 Kaur Kesra Guwotirto 4 SLAMET WNG,14-04-1965 Kaur Keuangan Guwotirto 5 SENO PUJANTO WNG,23-06-1981 Kaur Ekbang Guwotirto 6 TITI SURYANTI WNG,07-07-1968 Kaur Pemerintahan Guwotirto 7 RUKIANTO WNG,10-01-1972 Kaur Umum Guwotirto 8 KATNO PURWANTO WNG,16-03-1972 Kadus Klumpit Guwotirto 9 SUKAMTO WNG,03-05-1964 Kadus Sidorejo Guwotirto 10 BIJANTO WNG,15-06-1966 Kadus gawang Guwotirto 11 SUKINO WNG,15-04-1966 Kadus Ketro Guwotirto 12 RAHMAN NASUM WNG,24-11-1956 Kadus Grenjeng Guwotirto 13 GIRI PURNAWAN WNG.28-05-1979 Kadus Lemahbang Guwotirto 14 SUKINO WNG,05-02-1964 Kadus Ngladon Guwotirto 15 TEGUH RAHAYU WIYONO WNG,03-04-1968 Kadus Tambahrejo Guwotirto Lanjutan : 1 2 3 4 5 6 1 MULYATMO WNG.08-07-1959 Kepala Desa Ngancar 2 DARMANTO WNG.12-05-1665 Sekretaris Desa Ngancar 3 KARSIDI WNG.06-07-1954 Kaur Pemerintahan Ngancar 4 FERI ASMORO WNG.15-12-1964 Kaur Ekbang Ngancar 5 MUZAIMI WNG.17-08-1950 Modin Ngancar 6 NURASIDI WNG.09-07-1967 PTD Ngancar 7 SUTARJO WNG.10-04-1969 Kadus Ngancar Ngancar 8 NURZEMI WNG.06-10-1969 Kadus Karangasem Ngancar 9 KASINO WNG.01-01-1954 Kadus Dungringin Ngancar 10 SAKIMIN WNG.07-06-1966 Kadyus Dungbendo Ngancar 11 MARIMIN WNG.11-03-1953 Kadus Petir Ngancar 12 SUWARNO PACITAN,20-06-1969 Kadus Glonggong Ngancar 13 JUMAN WNG.07-02-1960 Kadus Tapan Ngancar 14 TUKINO WNG.11-09-1953 Kadus Jetis Ngancar 1 TRIYATMOKO WNG,23-10-1968 Kepala Desa Tawangharjo 2 POERATMO WNG,15-02-1947 Sekretaris Desa Tawangharjo 3 AGUS SUSANTO WNG. 30-10-1975 Kaur Pemerintahan Tawangharjo 4 SUTARNO WNG.23-08-1966 Kaur Umum Tawangharjo 5 SULARTO WNG.15-02-1981 Modin Tawangharjo 6 SAUBANI WNG.20-10-1953 PTD Tawangharjo 7 SUWARDI WNG.11-04-1959 Kaur Keuangan Tawangharjo 8 ATMOSUWITO WNG.14-06-1950 Kadus Pangkah Tawangharjo 9 WIDAYADI WNG.02-04-1967 Kadus Jatiharjo Tawangharjo 10 Y.SAKIMAN CIPTO WIYONO WNG.12-12-1952 Kadus Pestho Tawangharjo 11 JOKO PURNOTO WNG.17-09-1967 Kadus Wonokriyo Tawangharjo 12 SUYATNO WNG.06-04-1947 Kadus Dringo Tawangharjo 13 CIPTO HARTONO WNG.28-12-1983 Kadus Tawangharjo Tawangharjo 14 MISRAN WNG.12-04-1948 Kadus Ngrakung Wetan Tawangharjo 15 PARNO WNG.23-12-1956 Kadus Ngrakung Kulon Tawangharjo 16 SLAMET MULYONO WNG.07-06-1960 Kadus Mojosawit Tawangharjo 17 SUKIMAN WNG.02-02-1964 Kadus Ngluweng Tawangharjo 1 SUYATMO WNG. 15-8-1959 Kepala Desa Gedongrejo 2 WIDODO WNG.12-07-1965 Sekretaris Desa Gedongrejo 3 GIYANTO WNG.27-11-1968 Kaur Pemerintahan Gedongrejo 4 SUHARNO WNG.20-03-1983 Kaur Keuangan Gedongrejo 5 WINOTO WNG.17-08-1968 Kaur Umum Gedongrejo 6 SULARDI WNG.14-03-1956 Kaur Kesra Gedongrejo 7 WIDODO WNG.26-01-1966 P T D Gedongrejo 8 TUGIMIN WNG.07-09-1947 Kadus Ngulang Gedongrejo 9 UNTUNG SUHARIN WNG.05-03-1965 Kadus Gunung Beruk Gedongrejo 10 TUKIRAN WNG.05-07-1953 Kadus Bedug Gedongrejo 11 SUTIMIN WNG.14-03-1962 Kadus Pakel Gedongrejo 12 BAMBANG TRIYONO WNG.10-03-1978 Kadus Ngemplak Gedongrejo 13 EDI SUPARYANTO WNG.10-03-1971 Kadus Tirisan Gedongrejo 14 SUPARDI WNG.08-04-1963 Kadus Pasang Gedongrejo 15 SUKIRMAN wng. 06-07-1968 Kadus Gunung Wangunan Gedongrejo 1 HANUDIN PRABOWO WNG.20-03-1967 Kepala Desa Bulurejo 2 YUDI SUBAGYO WNG.17-03-1969 Sekretaris Desa Bulurejo 3 THOHIR WNG.01-07-1959 Kaur Pemerintahan Bulurejo 4 SUNARNO WNG.20-08-1962 Kaur Kesra Bulurejo 5 SUNARDI WNG.01-05-1960 Kaur Ekbang Bulurejo 6 JURI WNG.27-07-1954 Modin Bulurejo 7 KARMADI WNG.01-04-1948 PTD Bulurejo 8 SUWARDI WNG.04-09-1960 Kadus Ngulang Bulurejo 9 KARDI WNG.18-11-1964 Kadus Gondang Bulurejo Lanjutan : 1 2 3 4 5 6 10 SURAHMAN WNG.17-07-1966 Kadus Tempurkali Bulurejo 11 GIRMAN WNG.29-12-1949 Kadus Tempuran Bulurejo 12 JUMANI WNG.24-05-1968 Kadus Prengguk Bulurejo 13 SLAMET WNG.04-09-1949 Kadus Karangnongko Bulurejo 1 JAMSARI WNG.17-02-1964 Kepala Desa Platarejo 2 MUHADI WNG.19-04-1958 Sekretaris Desa Platarejo 3 SUWARDI WNG.26-06-1964 Kaur Pemerintahan Platarejo 4 ROHMADI WNG.09-08-1961 Kaur Kesra Platarejo 5 SUTARMAN WNG.22-05-1965 Kaur Ekbang Platarejo 6 YOSEP SUNANTO WNG.19-09-1969 PTD Platarejo 7 AHMAD HERI SANTOSO WNG.23-03-1963 Modin Platarejo 8 TUKIYO MARKUS WNG.09-05-1970 Kadus Ngampohan Platarejo 9 SUMARNO WNG.17-06-1969 Kadus Watuireng Lor Platarejo 10 WASIMAN WNG.07-03-1966 Kadus Watuireng Kidul Platarejo 11 PURWANTO WNG.30-10-1963 Kadus Platar Platarejo 12 SURADI WNG.10-04-1954 Kadus Nawangan Lor Platarejo 13 WARNO WNG.19-01-1962 Kadus Ngudal Platarejo 1 K.SUPARYONO WNG.21-12-1960 Kepala Desa Tukulrejo 2 SURYO SUMPENO HADI WNG.21-05-1971 Sekretaris Desa Tukulrejo 3 SUTARMO WNG.05-09-1959 Kaur Pemerintahan Tukulrejo 4 SUPARMIN WNG.03-07-1949 Kaur Kesra Tukulrejo 5 WIDODO WNG.04-06-1970 PTD Tukulrejo 6 SUKIMIN WNG.12-02-1953 Kadus Pengkol Tukulrejo 7 KASIDI WNG.07-12-1952 Kadus Kajang Tukulrejo 8 SUTARJO WNG.07-06--1959 Kadus Ketro Tukulrejo 9 K.DARMOYOSO WNG.01-08-1950 Kadus Bakalan Tukulrejo 10 MARYOTO WNG.05-04-1950 Kadus Kandangan Tukulrejo 11 SUMARNO WNG.04-12-1958 Kadus Jaten Tukulrejo 12 SUTARNO WNG.22-01-1978 Kadus Bibit Tukulrejo 13 SUKARNO WNG.05-07-1954 Kadus Kedokan Tukulrejo 1 KUSTINI WNG.12-02-1964 Kepala Desa Bumiharjo 2 SUYATMAN WNG.18-08-1951 Sekretaris Desa Bumiharjo 3 SRI PANCANINGSIH WNG.01-03-1969 Kaur Pemerintahan Bumiharjo 4 SOFYAN WNG.02-03-1963 Kaur Kesra Bumiharjo 5 KARNO WNG.01-09-1964 PTD Bumiharjo 6 WIYONO WNG.06-08-1969 Modin Bumiharjo 7 KATIRIN WNG.10-09-1961 Kadus Tukul Bumiharjo 8 SUTARMAN WNG.11-01-1957 Kadus Mengger Bumiharjo 9 TRI ASTUTI WNG.01-01-1960 Kadus Cungkrung Bumiharjo 10 SARNEN WNG.05-08-1961 Kadus Gobeh Bumiharjo 11 KASNO WNG.01-03-1970 Kadus Karangrejo Bumiharjo Giriwoyo, 26 Pebruari 2007 CAMAT GIRIWOYO Drs BHAWARTO Pembina

0 komentar:

Posting Komentar